Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2020

Swedish episode: Daniel Wesslund pratar om vad han och kollegorna på MAQS Advokatbyrå bistår med kring idrottsjuridiska frågor. Vi pratar om den nya spellagstiftningen, spelarkontrakt och mycket mer.